facebook
menu

masáže, relaxace, rekvalifikační kurzy, jóga, meditace, masérské kurzy,masér, instruktor jógy

Nabízíme Vám odborně provedené masáže , rekvalifikační kurzy „Sportovní masér” a „Instruktor jógy” i další masérské kurzy a meditace.

Masáže na míru
Relaxační masáže
Rekvalifikační kurzy
Masérské kurzy
Meditace
Víkendové pobyty a semináře - kurzy
 

Obchodní podmínky

Objednávka je návrhem kupní smmlouvy . Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajicím.

Platba kurzu , meditaci probíhá:
Převodem z účtu na základě vystavené faktúry , kterou klient obdrží emailem na základě jeho internetové přihlášky. V hotovosti při zahájení kurzu, nebo meditace po dohodě s provozovatelem.

Splatnost kurzovného:
Standartní splatnost kurzovného je 14 dní od vyplnění webové přihlášky na kurz , nebo meditaci bez ohledu na datum zahájení kurzu.Pozdější splatnost je jenom po dohodě s pořadatelem kurzu . V případě , že je přihláška na kurz , meditaci provedena méně než 14 dní před kurzem , je splatnost kurzovného kratší než 14 dní. Všechny objednávky jsou závazná a řidí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele. Objednávkou kupující stvrzuje , že se seznámil s obchodními podmínkami a , že s nimi souhlasí.

Elektronická přihláška na kurz , nebo meditaci je považovaná za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky.

 

  1. Storno do 14 dnů před zahájením akce – administrativní poplatek 500.- Kč
  2. Storno 2-1 den před zahájením akce 80% z ceny akce.
  3. Storno v den zahájení akce 100% z ceny akce.

V případě , že klient neučiní storno vůbec a na akci se nedostaví na kterou byl závazně přihlašen , platí pro storno podmínky ujednání dle bodu 3. Storno se musí učinit písemnou formou na korenspondeční adresu firmy , nebo emailem.

Ochrana osobních údajů:
Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů (obsažených v přihlašovacím  formuláři umístěným na webovém rozhraní) správcem Studia mandala Gabriela Vítková Krasická 360/53, 796 01 Prostějov pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne poskytnutí těchto údajů. Zároveň je si vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi přihlašovacího byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity provozovateli pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu provozovatelů.