facebook instagram
menu

masáže, relaxace, rekvalifikační kurzy, jóga, meditace, masérské kurzy,masér, instruktor jógy

Nabízíme Vám odborně provedené masáže , rekvalifikační kurzy „Sportovní masér” a „Instruktor jógy” i další masérské kurzy a meditace.

Masáže na míru
Relaxační masáže
Rekvalifikační kurzy
Masérské kurzy
Víkendové pobyty a semináře - přednášky - workshopy
Meditace
 

Obchodní podmínky

Objednávka je návrhem kupní smlouvy . Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajicím.

Platba kurzu , meditaci probíhá:
Převodem z účtu na základě vystavené faktúry nebo dokladu o zaplacení , kterou klient obdrží emailem nebo osobně v den zahájení akce na základě jeho internetové přihlášky. V hotovosti oproti dokladu o zaplacení, při zahájení kurzu, nebo meditace po dohodě s provozovatelem.

Splatnost kurzovného:
Standartní splatnost kurzovného je 5 dní od vyplnění webové přihlášky na kurz , nebo meditaci bez ohledu na datum zahájení kurzu.Pozdější splatnost je jenom po dohodě s pořadatelem kurzu . V případě , že je přihláška na kurz , meditaci provedena méně než 5 dní před kurzem , je splatnost kurzovného kratší než 5 dní. Když se platba neuskuteční do 5 dní automaticky se vaše přihláška na akci stornuje. Všechny objednávky jsou závazná a řidí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele. Objednávkou kupující stvrzuje , že se seznámil s obchodními podmínkami a , že s nimi souhlasí.

Elektronická přihláška na kurz , nebo meditaci je považovaná za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky pro klienty:

 Storno podmínky při stornu akce , kurzu ze strany klienta:

  1. Storno akce – administrativní poplatek 500.- Kč
  2. Storno 13 dnů před zahájením akce 80% z ceny akce.
  3. Storno 7 dnů před zahájení akce 100% z ceny akce.

A.)V případě , že klient neučiní storno vůbec a na akci se nedostaví na kterou byl závazně přihlašen , platí pro storno podmínky ujednání dle bodu 3. Storno se musí učinit písemnou formou na korenspondeční adresu firmy /Krasická 360/53 , 796 01 Prostějov, nebo emailem/info@studiomandalapv.cz/

B.)V případě souhlasu klienta je možné celou zaplacenou částku převést na pozdejší termín dané akce nebo akci jinou / bez sankcí - v plné výši/

C.)Klient taktéž může za sebe pověřit jinou osobu k účasti na akci v daném termínu , či v nahradním termínu akce.

D.)Po zahájení kurzu , na který nastoupil , není možné kurz stornovat a vrácení kurzovného není možné.

C.)Storno akce je platné výhradně písemnou formou dopisem , nebo emailem z emailové adresy totožné s emailovou adresou uvedenou v elektronické přihlášce /info@studiomandalapv.cz/ . Účinnost storna nastává až po potvrzení storna ze strany provozovatele učiněné stejnou formou jako by bylo učiněno storno ze strany klienta.

D.)Zákazník má v souladu s paragrafom 1829 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodu od uzavření smlouvy a to do 14 dnů od provedené závazné objednávky akce. Odstoupení od smlouvy je výhradně písemnou formou - dopisem nebo emailem /info@studiomandalapv.cz/. 

Když se klient nedostaví na masáž v daný rezervovaný termín a neomluví se aspoň 24hod před termínem , tak masáž dle podmínek propadá v plné výše , také se to vztahuje na dárkové poukazy , nebo vouchery.

Storno podmínky na víkendové pobyty a kurzy :

Storno pobytu - administratívní poplatek  500Kč

Pobyt je již 3 měsíce před termínem pobytů  zaplacen majitelům objektu , kde se pobyt uskuteční , takže storno ze strany klienta :  může za sebe pověřit náhradníka .

 

Storno podmínky ze strany provozovatele , nebo ze strany jiných orgánu , nebo nařízení vlády v krizové situace /uzavření provozovny z důvodu krizové situace/,pandemie, izolace , karanténa 

1.V případe zrušení akce, kurzu ze strany provozovatele má klient nárok na vrácení platby v plné výši . Vrácení proběhne nejpozdeji do 30 dnů od storna akce.

2.V případě zrušení akce , nebo přesunutí kurzu  , pobytu, které provozovatel nespůsobil nebo neovlivnil /vyšší moc/, izolace , karanténa ,pandemie , neúčast min.počet účastníků nebo mu bylo z krizového důvodu , nebo nouzového stavu nařízeno ze strany jiných orgánu nebo nařízení vlády ČR v krizové situace kurz zrušit , omezit nebo  ukončit má provozovatel výhradní právo pobyt, kurz přesunout na jiný termín a to i opakovane. V tomto případě se kurzovné nevrací , ale se převede na provozovatelem navrhnutý nahradní termín nebo termíny opakovaně přesouvat.

 

Ochrana osobních údajů:
Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů (obsažených v přihlašovacím  formuláři umístěným na webovém rozhraní) správcem Studia mandala Gabriela Vítková Krasická 360/53, 796 01 Prostějov pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne poskytnutí těchto údajů. Zároveň je si vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi přihlašovacího byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity provozovateli pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu provozovatelů.